border-address-top
Dr. Paul Heremans
Noordlaan 4B
3600 Winterslag

Tel: 089/35.20.31
border-address-bottom

Info voor patiënten

Consultaties

De consultaties zijn alleen na afspraak. Uiteraard kan U niet voorzien wanneer U ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen.


Goede afspraken maken goede vrienden. Daarom graag volgende aandachtspunten:

  • Probeer steeds op tijd te komen: zo zorgt U ervoor dat anderen niet onnodig moeten wachten
  • Verwittig tijdig indien U een afspraak niet kan nakomen
  • Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te maken
  • Wij staan ook in voor dringende gevallen, daarom kan het toch wel eens gebeuren dat U even moet wachten ondanks een afspraak
  • Weet u op voorhand dat u een belangrijk en moeilijk probleem te bespreken hebt, waarvan u verwacht dat het langer dan een kwartier zal duren boek dan onmiddellijk twee afspraken aaneenstluitend

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd op het nummer 089 35 20 31 en dit liefst voor 12 uur. Na 12u belt u alleen voor dringende gevallen !

Huisbezoeken worden gereserveerd voor  deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Telefonische Informatie

Voor het opvragen van uitslagen van bloedonderzoeken, foto's en dergelijke , kan u rechtstreeks de dokter contacteren via het gekende nummer 089/352031 elke werkdag tussen 16u30 en 17u behalve op woensdagavond !!

Wachtdienst

In het weekend (van vrijdagavond 20u tot maandagochtend 8u) en op feestdagen kan u de dokter van wacht bereiken op de

HUISARTSENWACHTPOST GAOZ

Jaarbeurslaan 23 Genk

Tel: 089/ 201090

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax